top of page
Purple-field.jpg
פרויקט "צמתים" הוא פרויקט חברתי שמטרתו לבסס את הקשר האנושי כגורם משמעותי במניעת התאבדויות. הפרויקט נולד מתוך רצון להמשיך ולזכור את דרכו של עידו שאהב ויצר מוסיקה, אהב א.נשים ויצר מעגלים על מעגלים של קשרים אנושיים. חיבור בין מוסיקה לאנשים הביא לרעיון של חלוקת גיטרות אצל מלאכי שביל לאורך שביל ישראל, מכינות ושנות שירות.

כך שאם יפגשו גיטרה באיזו שהיא נקודה בנתיב החיים, אפשר יהיה לעצור, לנגן, לשבת יחד או לחוד, אולי להתחיל שיחה?
באמצעות קוד סריקה שנמצא על כל גיטרה, אפשר להכנס לאתר ולמצוא ידע על עידו ועל מניעת התאבדויות ונתונים על התאבדויות בישראל. הפרויקט נעשה כולו בהתנדבות
מספרים על עידו

מספרים על עידו...

אור

חבר של עידו

נומי

חברה של עידו

עומר

אח של עידו

bottom of page